Lấy trượng làm vũ khí chính. Đây là lớp nhân vật có khả năng đánh xa phép, sát thương cao, khả năng khống chế mạnh, sát thương diện rộng. Bát cực thần băng, trảm sát tứ hải. Màu xanh lam là màu chủ đạo.