Lấy kiếm làm vũ khí chính, dùng cương thuật nhạy bén và các kỹ năng hoa lệ để chiến đấu. Là lớp nhân vật bá khí dũng mãnh nhất. Là một người chiến sĩ, xung phong khiến người khác phải khiếp sợ.