Lấy quạt làm vũ khí chính, gây sát thương vật lý. Là lớp nhân vật có sát thương cao, bạo kích cao, Thân thủ linh hoạt. Đây là nhân vật có khả năng lướt nhẹ như gió, tấn công đột kích bất ngờ. Lấy màu xanh lá là màu chủ đạo