[Tính Năng] Thời Trang
10/01/2018

mail Hệ Thống Thời Trang

 

Quý Tiên Hữu kính mến,

Ngoài giao diện hình ảnh cố định của trang bị trong game, hệ thống thời trang trong thế giới Tân Tiên Kiếm giúp nhân vật có những thay đổi về hình ảnh ngoại trang rất đẹp mắt. Bích Dao sẽ giới thiệu tới quý tiên hữu về hệ thống này

Tại giao diện nhân vật, chọn Nhân vật để mở tính năng

Tại giao diện Nhân vật chọn tab  Thời Trang để mở giao diện Thời Trang

Hệ Thống thời trang được chia thành 4 mục : Vũ Khí, Trang Phục, Hào Quang và Dấu Chân

Để sử dụng hệ thống quý tiên hữu chọn thời trang muốn mặc. Sau đó chọn Lưu để lưu hình tượng thời trang đã chọn. Nếu muốn quay lại hình tượng trang bị cũ, chọn Cài Lại

 

 

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tân Tiên Kiếm: Chơi Tiên Kiếm - Kiếm Vạn Lì Xì