[Tính Năng] Thẻ
10/01/2018

mailTính Năng Thẻmail

 

Quý Tiên gia kính mến,

Tính năng Thẻ là một trong những tính năng nổi bật của Tru Tiên Kiếm, mỗi Tiên gia đều có thể nâng cấp thuộc tính thẻ để nâng cao lực chiến

1. Cách Thu Thập

Để kiếm được thẻ, các Tiên gia tiêu diệt quái Tự Do hoặc Boss theo cấp độ để sở hữu:

- Thẻ Sơ Nhập (4 Thẻ) : Quái Chuyển Sinh 1 có thể rớt

- Thẻ Ngự Kiếm (4 Thẻ): Quái Chuyển Sinh 3 có thể rớt

- Thẻ Bán Sinh (4 Thẻ): Quái Chuyển Sinh 4 có thể rớt

- Thẻ Mộc Nhiên (4 Thẻ): Quái Chuyển Sinh 5 có thể rớt

2. Hướng Dẫn Mở Thẻ

 

Bước 1: Chọn Nhân vật, sau đó chọn Thẻ

Bước 2: Nhấp vào ô chưa mở mảnh, nhấp OK để mở

 

 

 

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

TÂN TIÊN KIẾM: CHƠI TIÊN KIẾM - KIẾM VẠN LÌ XÌ