[Tính Năng] Rèn Trang Bị
10/01/2018

mail Hệ Thống Rèn

Quý Tiên Hữu kính mến,

Trong khi chơi game, quý tiên hữu cần tăng lực chiến để có thể vượt qua các thử thách. Với sự hỗ trợ từ các Trang bị trong game, quý tiên hữu có thể gia tăng khá nhiều lực chiến bằng cách sử dụng tính năng Rèn

 

Rèn trang bị bao gồm:

 

 1. Cường Hóa

   Yêu cầu nguyên liệu: Đá Cường Hóa (phẩm Lục->Đỏ) và phù cường hóa ( giúp tăng 100% khả năng thành công)

Nhấp Cường Hóa để tiến hành cường hóa Trang Bị

 

2. Nâng Sao

Yêu cầu nguyên liệu: Đá Nâng Sao (kiếm được từ SHOP hoặc các hoạt động trong game)

Nhấp Nâng Sao để tiến hành nâng sao Trang Bị. Có 100 cấp sao để quý tiên hữu có thể nâng

3. Tiến cấp Trang Bị

Yêu cầu 3 Trang bị cùng phẩm chất, vị trí và cấp để nâng thành trang bị có cấp cao hơn. Nhấp Nâng Bậc để tiến hành tăng cấp

3. Kế Thừa Trang Bị

Kế thừa chuyển thuộc tính từ trang bị gốc sang trang bị mục tiêu. Yêu cầu Đồng hoặc KNB để kế thừa. Kế Thừa Rèn có thể kế thừa cấp cường hoám cấp sao, thuộc tính phụ linh của tang bị gốc. Kế thừa may mắn có thể kế thừa thuộc tính may mắn của trang bị gốc. Chỉ kế thể kế thừa trang bị có cùng vị trí và cùng phái nhân vật. Nhấp Kế Thừa để tiến hành kế thừa trang bị.

4. Phụ Linh Trang Bị

Trang Bị Tím trở lên có thể sử dụng Phụ Linh. Sau khi phụ linh, trang bị sẽ nhận được thêm thuộc tính. Phụ Linh vũ khí, trang sức cần Linh Thiết. Phụ Linh đồ thủ cần Đá Phụ Linh. Nhấp Phụ Linh để tiến hành phụ linh Trang Bị

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tân Tiên Kiếm: Chơi Tiên Kiếm - Kiếm Vạn Lì Xì