[Tính Năng] Cánh
10/01/2018

mail Hệ Thống Cánh

 

Quý Tiên Hữu kính mến,

Trong thế giới tiên hiệp không thể thiếu cánh. Cánh không những để trang điểm cho nhân vật thêm long lanh, ngoài ra cánh cũng giúp các quý tiên có thể bay được vào không trung. Nhưng tại Tân Tiên Kiếm, ngoài các công dụng trên, Cánh giúp quý tiên hữu tăng rất nhiều lực chiến. Bích Dao sẽ hướng dẫn quý tiên hữu sử dụng hệ thống này.

Tại giao diện nhân vật, chọn Nhân vật để mở tính năng

Tại giao diện Nhân vật chọn tab  Cánh để mở giao diện cánh

I. Chọn Hình Tượng

Tại Giao diện Cánh chọn  Hình Tượng sau đó chọn 1 cánh  trong số các loại cánh đã sở hữu. Bấm Hình Tượng để tiến hành lưu hình tượng cánh

II. Nâng Bậc

Ngoài các loại cánh kiếm được từ sự kiện và hoạt động trong game, quý tiên hữu có thể sở hữu nhiều loại cánh đẹp khác bằng cách nâng bậc cánh

Bước 1: Tại giao diện cánh chọn Tab Nâng Bậc

Bước 2: Nhấp Đạo cụ để tiến hành nâng bậc cánh. Yêu cầu nguyên liệu Hồn Cánh . Ngoài ra có thể nhấp Tự Nâng để tự động sử dụng KNB mua nguyên liệu. Khi nâng đủ 10 sao cánh sẽ được tăng thêm 1 bậc

 

III.  Pháp Trận

 

Nâng bậc cánh lên 2 sẽ mở hệ thống Pháp trận. Pháp trận giúp tăng thêm hiệu ứng cho Cánh. Ngoài ra nâng pháp trận cánh cũng sẽ tăng lực chiến cho nhân vật

Bước 1: Tại giao diện cánh chọn Tab Pháp Trận

Bước 2: Nhấp Đạo cụ để tiến hành nâng pháp. Yêu cầu nguyên liệu Hồn Trận Pháp. Ngoài ra có thể nhấp Tự Nâng để tự động sử dụng KNB mua nguyên liệu. Khi nâng đủ 10 sao cánh sẽ được tăng thêm 1 bậc

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tân Tiên Kiếm: Chơi Tiên Kiếm - Kiếm Vạn Lì Xì