[Thông Báo] Chuỗi Sự Kiện Chào Đón Mở Server S2 - Kim Kiếm
12/01/2018

mail Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Mở Server S2 - Kim Kiếm

Quý Tiên Hữu kính mến,

Để chào mừng hoạt động mở server mới S2 - Kim Kiếm, Bích Dao thay mặt Bổn Trang gửi tới quý tiên hữu chuỗi sự kiện sau

 

Chuỗi sự kiện nạp thẻ

1. Khuyến mại 100% thẻ nạp đầu tiên  ( khuyến cáo nạp Scoin để có mệnh giá cao nhất)

2. Nạp tích lũy ngày

3. Nạp tích lũy tuần 

 

Chuỗi sự kiện ingame

 

1. Thất Mạch Hội Võ (Xem chi tiết tại đây)

2. Phàm Nhân Tu Tiên (Xem chi tiết tại đây)

3. Hùng Bá Thiên Hạ (Xem chi tiết tại đây)

4. Tinh Thần Biến (Xem chi tiết tại đây)

5. Luân Hồi (Xem chi tiết tại đây)

6. Bách Tiên Luyện Đạo (Xem chi tiết tại đây)

 

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tân Tiên Kiếm: Chơi Tiên Kiếm - Kiếm Vạn Lì Xì