[Tân Thủ] Kỹ Năng
10/01/2018

mail Kỹ Năng

Quý Tiên Hữu kính mến,

Hệ thống Kỹ năng ở Tân Tiên Kiếm bao gồm: 

 

1. Thanh Vân

2.  Hợp Hoan


3. Phần Hương


4. Thiên Âm


 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tân Tiên Kiếm: Chơi Tiên Kiếm - Kiếm Vạn Lì Xì