[Tân Thủ] Danh Hiệu
10/01/2018

mail Danh Hiệu

Quý Tiên Hữu kính mến,

Hệ thống danh hiệu sẽ giúp sức cho người chơi tăng lực chiến khá nhiều. Hệ thống danh hiệu khá độc, lạ và bắt mắt

Để sử dụng danh hiệu, người chơi làm theo các bước sau

Bước 1: Chọn Icon Nhân vật

Bước 2: Chọn Tab Danh hiệu

Bước 3: Chọn các danh hiệu đã có và bấm Lưu 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !

Tân Tiên Kiếm: Chơi Tiên Kiếm - Kiếm Vạn Lì Xì