[Sự Kiện] Tinh Thần Biến
10/01/2018

TINH THẦN BIẾN

Thời gian: 7 ngày kể từ ngày mở server mới

- Phạm vi: Server mới (S1, S2)

- Nội dung: 10 nhân vật đạt TOP1-10 trên BXH Sức Hút tại server mới sẽ nhận được phần thưởng hết sức giá trị

- Phần Thưởng:

 

- Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !