[Sự Kiện] Thất Mạch Hội Võ
10/01/2018

Thất Mạch Hội Võ

Thời gian: 7 ngày kể từ ngày mở server mới

- Phạm vi: Server mới (S1, S2)

- Nội dung: 10 nhân vật đạt chiến lực cao nhất tại Server mới sẽ nhận được phần thưởng hết sức giá trị.

- Phần Thưởng:

- Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !