[Sự Kiện] Phàm Nhân Tu Tiên
10/01/2018

PHÀM NHÂN TU TIÊN

Thời gian: 7 ngày kể từ ngày mở server mới

- Phạm vi: Server mới (S1,S2)

- Nội dung: 10 nhân vật đạt cấp độ cao nhất tại server mới sẽ nhận được phần thưởng hết sức giá trị

- Phần Thưởng:

- Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !