[Sự Kiện] Luân Hồi
10/01/2018

LUÂN HỒI

Thời gian: 7 ngày kể từ ngày mở server mới

- Phạm vi: Server mới (S1, S2)

- Nội dung: Mỗi ngày Bổn Trang sẽ gửi 1 gói quà giá trị cho quý tiên hữu

- Phần Thưởng: Xem chi tiết trong game

 

- Cách nhận:

Bước 1: Nhấp vào icon Sự kiện

 

Bước 2: Chọn Tab Đăng Nhập, sau đó chọn Nhận

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !