[Sự Kiện] Hùng Bá Thiên Hạ
10/01/2018

HÙNG BÁ THIÊN HẠ

Thời gian: 7 ngày kể từ ngày mở server mới

- Phạm vi: Server mới (S1,S2)

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, 5 bang hội có điểm chiến lực cao nhất sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn

- Phần Thưởng:

 

- Cách nhận: Phần thưởng nhận được sẽ dưới dạng giftcode, được trao cho bang chủ

- Yêu cầu: Bang chủ lập group facebook bang hội, Bổn Trang sẽ vào group kiểm tra thông tin bang hội

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !