[Sự Kiện] Bách Tiên Luyện Đạo
10/01/2018

BÁCH TIÊN LUYỆN ĐẠO

- Thời gian: 20:00 ( ngày ngẫu nhiên do Bổn Trang quyết định)

- Phạm vi: Server mới (S1, S2)

- Nội dung: Trong thời gian giờ vàng, Bổn Trang sẽ gửi tặng tới quý tiên hữu phần quà tương đương với 150 vàng

- Yêu cầu: Quý Tiên Gia online trong thời gian 19:30 – 20:30

- Cách nhận: phần thưởng được gửi qua thư

 

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !