[Nhân Vật] Thiên Âm
04/01/2018

THIÊN ÂM

Lấy trượng làm vũ khí chính. Đây là lớp nhân vật có khả năng đánh xa phép, sát thương cao, khả năng khống chế mạnh, sát thương diện rộng. Bát cực thần băng, trảm sát tứ hải. Màu xanh lam là màu chủ đạo.

Giới Tính: Nam

Vũ khí: Trượng

Đặc điểm: Đánh xa, công phá cao, khống chế mạnh, sát thương rộng