[Nhân Vật] Phần Hương
04/01/2018

Phần Hương

Lấy đàn làm vũ khí chính, gây sát thương ma pháp. Là lớp nhân vật có sát thương phép cao, đánh xa, tạo hiệu ứng cho đồng đội. Đây là nhân vật rất giỏi tấu khúc Tiếu Ngạo, Âm Động Cửu Thiên. Lấy màu hồng là màu chủ đạo

Giới Tính: Nữ

Vũ khí: Đàn

Đặc điểm: Đánh xa phép, tạo hiệu ứng cho đồng đội