[Đặc Sắc] Hộ Tống Tinh Hoa
10/01/2018

 

mailHộ Tống Tinh Hoamail

Quý Tiên gia thân mến,
Bích Dao xin thay mặt BQT hướng dẫn quý tiên gia chi tiết về hoạt động Hộ Tống Tinh Hoa.
Khi quý tiên quý gia đạt tới chuyển sinh 3 sẽ tiến hành mở hoạt động.
 
 
Bước1: Chọn mục Hoạt Động 
 
 
Bước2: Chon Hộ Tống,  sau đó chọn Hộ Tống Tinh Hoa
 
 
Bước3: Chọn Đến Ngay
 
 
Bước4: Sau đó các tiên gia tiến hành Thu thập Tinh Hoa bằng cách nhấp vào Hồ Tinh Hoa Thiên Địa
 
 
 
Bước5: Nhấp vào nhiệm vụ Linh Hộ Tống ... để tiến hành hộ tống ( Giới hạn nhiệm vụ: 30 phút)
 
 
Bước6: Trả nhiệm vụ bằng cách nhấp vào Giao tại NPC Sứ Giả Tinh Hoa
 
 
Lưu ý: Tinh hoa làm mới mỗi giờ tròn, hoạt động mở từ 9:00 - 21:00 mỗi ngày. Mỗi ngay có 3 lần hộ tống.
Tinh Hoa nhận từ Hộ Tống dùng để nâng cấp kinh mạch

Chúc các quý Tiên Hữu chơi game vui vẻ !